ดีลพิเศษ

เครื่องดื่ม/ ผงชงดื่ม

 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ โค้ก
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ เอส
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ ยูนิฟ
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ ไทยน้ำทิพย์
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ โอวัลติน
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ เนสท์เล่

อาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน

 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์มายช้อยส์หมูธรรมชาติ
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เมจิ
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม

 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ ทรอส, เอเวอร์เซ้นส์, วีไวต์, ดีนี่, บีไนซ์
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์นีเวีย
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ เอเวอร์, ลอรีอัลเมจิครีทัช
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์แลตตาซิต
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ ซิสเทมม่า, ซอลส์, แซคท์
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์พีแอนจี
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์วาสลีนและซิตร้า
 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์เซนโซดายน์และพาโรดอนแทกซ์
 • ลอรีอัลเอเวอร์และเอกซ์เซลเล้นซ์

ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก

 • โปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ มามี่โพโค